• Vóór 15.00 besteld, zelfde dag op de post. (ma/vr)
 • Helpdesk 7 dagen per week van 08.00-22.00
 • 085 487 49 87 / verkoop@stempelfabriek.nl

Stempelfabriek herroepingsrecht

Herroepingsrecht Stempelfabriek.nl

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Stultiens Group V.O.F via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijke per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
 • U kunt hiervoor gebruikmaken door de gegevens die in het modelformulier voor herroeping over te nemen en te mailen dan wel te verzenden met de post, maar bent hiertoe niet verplicht.
 • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

 • Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
 • Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, 
  of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken

 • Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze 
  rekening nemen.
 • U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
  • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Modelformulier voor herroeping
 (Deze gegevens alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen).

Aan Stultiens Group V.O.F, Stultiens Group V.O.F, Quinten Matsyslaan 35, 5642 JC Eindhoven, verkoop@stempelfabriek.nl

Ik / Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik / wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 • Besteld op (*) / Ontvangen op (*):
 • Naam / Namen:
 • Adres consument(en):
 • Handtekening:
 • Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.